Multikulti.sk

Multikulti.sk – mapujeme fenomén rozmanitosti 

Portál Nadácie Milana Šimečku o menšinách, cudzincoch, náboženských, sexuálnych a iných minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť.

Stránka Multikulti.sk vznikla v roku 2010 ako vzdelávací portál určený hlavne učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl. Webstránka sa postupne vyprofilovala na spoločenský portál, ktorý sa venuje témam rozmanitosti.

Píšeme o cudzincoch, pre ktorých sa Slovensko stalo novým domovom, mapujeme nové, národnostné, náboženské či sexuálne menšiny a ďalšie skupiny vytvárajúce rozmanitú spoločnosť.

Obyvateľov Bátoviec sme sa pýtali, čo si myslia o multikulturalizme, a ako by sa im nažívalo v susedstve s cudzincami. Anketa vznikla v rámci projektu Umením proti radikalizácii, ktorý organizovala Nadácia Milana Šimečku v divadle Pôtoň od 18. – 23. novembra 2017.

V duchu myšlienky Milana Šimečku - Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom - sa na Multikulti.sk venujeme témam, ktorým je v mediálnom prostredí vyčlenený len malý priestor, no z hodnotových hľadísk ich považujeme za zásadné. Snažíme sa ponúknuť interpretáciu a riešenia tém, fenoménov a problémov spojených s multikulturalizmom. Chceme ponúkať nielen relevantné dáta a informácie, ale tiež spoluvytvárať verejnú diskusiu.

V Nadácii Milana Šimečku chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podporovala rozmanitosť a vytvárali rovné podmienky pre všetkých. Veríme, že každý človek má právo byť akceptovaný ako plnohodnotný člen spoločnosti.

Redakcia

Editorka:
Anna Jacková

Redakčná rada:
Tomáš Halász, novinár a fotograf
Andrej Findor, sociológ
Ľuba Voľanská, etnologička
Erich Mistrík, vysokoškolský pedagóg
Sawkat Choudhury, lekár a aktivista
Roman Džambazovič, sociológ
Laco Oravec, bývalý riaditeľ nadácie a ľudskoprávny aktivista
Zuzana Kizáková, novinárka a aktivistka

Vydavateľ
Nadácia Milana Šimečku
Panenská 4
811 03 Bratislava
IČO: 17314178

tel./fax.: +421 2 544 335 52
mobil: +421 918 519 628, +421 911 898 255
e-mail: nms@nadaciams.sk
web: www.nadaciamilanasimecku.sk

ISSN 2453-9554
Periodicita vydávania - 2x do týždňa