Multikulti.sk

Aktuality

Pozvánka: Informácie ako súčasť integrácie?

25.09.2017 - Anna Jacková

Pozvánka:

foto: Pixabay.com

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied a medzinárodné vedecké konzorcium projektu DRIM v schéme Interreg pozýva na medzinárodnú konferenciu na tému Information Matters: toward improved pathways to migrants' integration, ktorá sa uskutoční 26. októbra 2017 v Bratislave.

Akú rolu zohrávajú informácie pri integrácii migrantov do spoločnosti? O úlohe informácií, ich dostupnosti, správnosti a aktuálnosti sa bude hovoriť v Bratislave 26. októbra 2017 na medzinárodnej konferencii s názvom Information Matters: toward improved pathways to migrants' integration. Konferenciu zastrešuje Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied a medzinárodné vedecké konzorcium projektu DRIM – Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants.

Pozvaní odborníci sa budú počas trvania konferencie, od 9:00 do 17:00 hod, venovať problematike začlenenia migrantov na pracovný trh prijímajúcej krajiny, rozoberú súvislosti medzi informačnými, integračnými, ekonomickými, migračnými a populačnými politikami, a zhodnotia celkový migračný manažment Európskej únie.

Na konferencii vystúpi ako hlavný rečník popredný expert na problematiku integrácie migrantov Antoine Savary, ktorý pôsobí ako zástupca riaditeľky Odboru legálnej migrácie a integrácie DG Migration and Home Affairs Európskej komisie.

Účasť je potrebné potvrdiť do 20. októbra 2017. V prípade, že sa chcete na konferencii aktívne zúčastniť, pošlite abstrakt svojho príspevku a životopis do 30. septembra na adresu tomas.winkler@savba.sk. Bližšie informácie nájdete vo výzve.